دارد زمان آمدنت دیر می شود             دارد جوان سینه زنت پیر می شود

وقتی به نامه ی عملم خیره می شوی                اشک از دو دیده ی تو سرازیر می شود

کی این دل رمیده ی من هم؛ زهیروار               در دام چشم های تو تسخیر می شود؟

این کشتی شکسته ی طوفان معصیت                با ذوق دست توست، که تعمیر می شود

حس می کنم که پای دلم لحظه ی گناه    با حلقه های زلف تو درگیر می شود

در قطره های اشک قنوت شب شما                 عکس ضریح گمشده تکثیر می شود

تقصیر گریه های غریبانه ی شماست                دنیا غروب جمعه چه دلگیر می شود!؟

شاعر : وحید قاسمی

آموزش تصویری حج عمره

وهابیت معتقد است خداوند مثل ما انسان ها دست و پا و چشم و گوش دارد . روزی یکی از عالمان آنها در یکی از مساجد مشغول سخنرانی درباره ی همین موضوع بود. اتفاقاً یکی از علمای شیعه نیز در این جلسه حضورداشت. عالم وهابی : خداوند دارای دست است چراکه در قرآن آمده است «خَلَقتُ بــِیَدَیَّ» و خداوند دارای دو گوش است چون در قرآن گفته شده «هو السمیع العلیم» و ... . شما اهل جهنم باشند .

Template Design:Dima Group